Privacy

Is uw personeel geen voorstander van de invoering van Track-and-Trace?
Dit is voor ons natuurlijk niet nieuw. In de diverse segmenten waarin wij actief zijn, zoals bouwbedrijven, taxibedrijven, koeriers, installateurs en dakdekkers, is dit standaard de eerste reactie. Zij hebben het idee gecontroleerd te worden.
Het is niet ons doel om het Track-and-Trace systeem in te zetten als een controlemiddel. Hier ziet u een overzicht met de voordelen die u kunt aandragen tegenover uw personeel:

1. Belastingdienst

Sinds 1 januari 2006 is de Belastingwetgeving omtrent privé gebruik verder aangescherpt. Met Track-and-Trace kan de werknemer zelf aangeven wanneer een rit privé is. Zie meer informatie bij Track-and-Trace en Belastingdienst

2. Efficiency

Track-and-Trace zorgt voor efficiency rond de administratie van de ritten. Daarnaast zijn er steeds vaker opdrachtgevers die een vorm van registratie eisen, waardoor gegevens snel paraat moeten zijn. Dit biedt Track-and-Trace van TrackerSystem. Het is niet ons doel om het systeem in te zetten als een controlemiddel.

3. Besparing op administratie

Met Track-and-Trace zijn wij in staat om met een druk op de knop alle gewenste rapportages uit te draaien, omdat de gegevens altijd up-to-date beschikbaar zijn. Hierdoor heeft de administratie geen last meer van onleesbare, onvolledige of vergeten rittenstaten en het handmatig invoeren van gegevens is niet meer nodig.

4. Nacalculatie

Met Track-and-Trace is achteraf eenvoudig na te gaan hoe vaak en hoe lang medewerkers daadwerkelijk op een project werkzaam zijn geweest. Dit is in veel gevallen belangrijke informatie voor nacalculatie en opdrachtgevers.

5. Verhoging kwaliteit richting opdrachtgever

Onze organisatie staat voor kwaliteit. Service en punctualiteit worden steeds belangrijker. Met Track-and-Trace zijn wij in staat om op kwaliteit te sturen binnen onze organisatie.

6. Privacy

TrackerSystem zal altijd integer met de door de voertuigen gegenereerde data omgaan. Op het gebied van informatiebeveiliging hanteren wij ons aan de NEN 7510 standaard, waarin eisen over integriteit en vertrouwelijkheid van informatie binnen de zorgsector zijn vastgelegd